AMAZON

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

Konstrukcja jednostek zewnętrznych pozwala na łatwą instalację i konserwację. Skrzynka elektryczna zawiera okienko inspekcyjne w głównej płytce elektronicznej, które umożliwia bezpośredni dostęp z zewnątrz urządzenia. Kompresor znajduje się naprzeciwko skrzynki elektrycznej, aby ułatwić dostęp w przypadku konieczności jej wymiany.