AMAZON

W świecie klimatyzacji systemy zmiennego przepływu czynnika chłodniczego (VRF) są najbardziej wszechstronne pod względem możliwości instalacji i innowacji technologicznych. Dzięki technologii DC Inverter, która zmienia częstotliwość silnika sprężarki i silnika wentylatora jednostki zewnętrznej w zależności od całkowitego wymaganego obciążenia, oraz dzięki elektronicznym zaworom rozprężnym (zarówno w jednostce zewnętrznej, jak i wewnętrznej), które regulują przepływ czynnika chłodniczego w zależności od obciążenia wymaganego dla każdego obszaru, osiąga się wyższy poziom wydajności i większe oszczędności energii. Dostępne odległości montażowe należą do najdłuższych na rynku, osiągając do 200 metrów równoważnej długości pomiędzy jednostką zewnętrzną a najdalszą jednostką wewnętrzną.