AQUATIX

COMPAK

Magazynowanie ciepłej wody użytkowej w technologii pompy ciepła. Zapewnia temperaturę wody do 70ºC. Jest wyposażony w skraplacz umieszczony wokół zbiornika, aby uniknąć kontaktu czynnika chłodniczego z ciepłą wodą sanitarną. Zawiera również anodę ochronną magnezową, aby uniknąć wewnętrznej korozji zbiornika.

Linie produktów